Emootiot-dialogisarja (kevät 2022)

Tervetuloa kuulemaan dialogisarjaa emootioista!

Minne menet, varhaiskasvatus?

Kyseessä on ReunamoEdun, Helsingin yliopiston ja Kirkkohallituksen yhteistyössä järjestämä dialogisarja, jonka tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuus kuulla asiantuntijoita, käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, miten voisimme vahvistaa lapsen yhdenvertaisuutta tahdonvapautta ja omannäköiseen elämään kasvamista.

Jokaisena keskipäivän hetkenä kurkistamme tunteiden taakse ja pohdimme miten katsomus- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus edistää hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista. Uskallammeko tuntea ja löytää jotakin ennalta arvaamatonta ja uutta?

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja aiheesta kiinnostuneet: varhaiskasvatuksen henkilöstö ja johtajat sekä järjestöjen ja seurakuntien, kuntien ja valtion varhaiskasvatuksen toimijat

Keskusteluja on viitenä eri päivänä tammi-toukokuussa 2022. Keskusteluja koordinoivat Reunamo Education Research, Helsingin yliopisto ja Kirkkohallitus yhteistyössä. Tarjoamme hetken pysähtyä tunnistamaan emootioiden rooli ja merkitys osana toisiaan arvostavan ja moninaisen varhaiskasvatusyhteisön muodostumisesta.

 

Ilmoittautuminen, dialogisarjan aiheet ja ajankohdat

Lue lisää dialogisarjan osista alla. Pääset ilmoittautumaan seurataksesi dialogisarjaa tältä sivulta löytyvältä ilmoittautumislomakkeella. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan webinaariin. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

 

Lämpimästi tervetulleeksi toivottaen,

Leena Lahtinen, Reunamo Education Research
Silja Lamminmäki-Vartia, Helsingin yliopisto
Ilkka Tahvanainen, Kirkkohallitus


27.1.2022 klo 12:30-13:30: Ällistys, uteliaisuus ja oppiminen
Valtteri Wikström väitöskirjatutkija, TaM, DI, Silja Martikainen tutkijatohtori, PsT Helsingin yliopisto

Valtteri käsittelee ällistystä, eli voimakasta tunnekokemusta, jota esimerkiksi luonto, taide ja myös teknologia voi saada aikaan. Silja puhuu uteliaisuuden kehityksellisestä taustasta ja siitä, miten varhainen vuorovaikutus tukee uteliaisuutta ja oppimista.

Voit lukea webinaarin koosteen täältä.


17.2.2022 klo 12:30-13:30: Viha ja turhautuminen
Anna Moring FT, Johtava asiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto

Meillä kaikilla on kokemus siitä, millaista on olla kuulumatta joukkoon. Mutta millaista on, kun joukkoon kuulumattomuus on osa identiteettiä, jokapäiväistä elämää ja kokemusta? Miten vaikuttaa ihmiseen se, että hänen jotakin ominaisuuttaan, piirrettään tai läheissuhdettaan jatkuvasti ihmetellään ja kyseenalaistetaan? Minkälaista on vuoropuhelu, jossa toinen osapuoli on vähemmistöasemassa? Näitä teemoja käsittelee Anna Moring, joka työssään kohtaa jatkuvasti erilaisia perheitä, vähemmistöasemassa olevia ihmisiä sekä ammattilaisia vuoropuhelun merkeissä.

Voit lukea webinaarin koosteen täältä.


31.3.2022 klo 12:30-13:30: Suru ja haikeus
Lasse Lipponen, kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto

Vaikka suru on osa lasten elämää, se on vähän tutkittu ja teoreettisesti jäsentymätön ilmiö, jota on aikaisemmin katsottu ensisijaisesti psykologian ja lääketieteen näkökulmista. GIECE tutkimushankkeessa tutkimme surua uudenlaisista lähtökohdista käsin: tarkastelumme pohjautuu kulttuurihistorialliseen lähestymistapaan ja etnografisen tutkimusperinteen menetelmiin. Tarkoitamme surulla inhimillistä, menetyksen herättämää kokemusta, joka saa muotonsa vuorovaikutuksessa ja joka on monin tavoin sidoksissa kulttuurisiin, normatiivisiin suremisen käytäntöihin. Varhaiskasvatuksen arjessa lapsen suru voi liittyä esimerkiksi kaveripiiristä ja yhteisestä leikistä ulkopuolelle jäämiseen, vanhemmasta/huoltajasta erossa olemiseen tai institutionaalisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen.

Voit lukea webinaarin koosteen täältä.


28.4.2022 klo 12:30-13:30: Ilo, riemu ja huumori
Tuula Stenius, opettaja, KM, tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto

Huumori kukkii vastavuoroisuudessa. Tutkittua ja pohdittavaa tietoa pienten lasten huumorista päiväkodissa. Huumori on kokemus, jonka tuottaminen tai vastaanottaminen saa aikaan hymyä, naurua tai muita huumorin ilmiöitä. Stenius tutkii Helsingin yliopistossa päiväkoti-ikäisten huumoria ja häntä on vastikään haastateltu aiheen tiimoilla Helsingin Sanomien julkaisussa.

Voit lukea webinaarin koosteen täältä.


19.5.2022 klo 12:30-13:30: Päätösosa: Emootiot ja moninaisuus
Leena Lahtinen, KK, MMM, varhaiskasvatuksen asiantuntija, ReunamoEdu
Ilkka Tahvanainen, KM, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Kirkkohallitus
Silja Lamminmäki-Vartia, KK, VO, TM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Dialogisarjan päätöstilaisuudessa kootaan yhteen kevään webinaarien antia ja pohditaan, kuinka esille nostetut erilaiset emootiot kytkeytyvät moninaisuuteen varhaiskasvatuksessa. Näkökulmana ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.


 

Ilmoittauduttuasi alla olevalla lomakkeella, saat sähköpostiisi osallistumislinkin. Ilmoittautuneille toimitetaan kooste webinaarin sisällöistä samaan sähköpostiosoitteeseen webinaarin jälkeen. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan sinua kiinnostavaan osioon. Ilmoittautuminen on auki webinaarin alkamiseen saakka. Lämpimästi tervetuloa linjoille!