Business Finlandin rahoitus CREDU -tutkimushankkeelle

Creating novel technologies of scalable and empowering learning (CREDU) on monitieteinen yhteishanke, joka keskittyy tutkimaan oppimisen kannalta tärkeitä ilmiöitä. CREDU- hankkeessa Reunamo Education Research Oy:n tavoitteena on kehittää Progressive Feedback -menetelmään sisältyvää analyysiä sekä psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön ilmiöiden tunnistamista siten, että esimerkiksi syrjäytyminen ja oppimispotentiaaliin vaikuttavat ilmiöt voidaan tunnistaa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa.

Yhteishanke luo ReunamoEdulle mahdollisuuden uusien ilmiöiden löytämisen ja lisää ymmärrystä oppimismekanismeista ja oppimisen tehokkuudesta uusissa digitaalisissa ja fyysisissä oppimisympäristöissä. Lisäksi CREDU-hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa ReunamoEdulle uudenlaisen ja vahvemman verkoston luomisen yhdessä muiden projektiin osallistuvien yritysten kanssa sekä oman tuotteensa toiminnan validoinnin.

Business Finland on myöntänyt rahoituksen Co-Innovation hankkeelle ajalle 1.4.2020 – 31.3.2022. CREDU -yhteishanke tarjoaa ReunamoEdulle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä erilaisten opetusteknologiaa kehittävien yritysten ja yliopistojen tutkimusryhmien kanssa. Mukana konsortiossa on Helsingin ja Jyväskylän yliopistot sekä kuusi yritystä omilla T&K -hankkeillaan. Reunamo Education Research Oy:n keskeisimmät yhteistyökumppanit CREDU-hankkeessa ovat Rockway oy, JKMM Arkkitehdit oy ja Aittokoski Experience Oy / Pikkuli.

 

”JKMM Arkkitehtien tavoitteena hankkeessa on ymmärtää, mitkä tekijät fyysisessä ja virtuaalisessa ympäristössä vaikuttavat opiskelijan onnellisuuteen, hyvinvointiin ja positiivisiin oppistuloksiin ja hyödyntää konsortion keräämiä tutkimustuloksia konkreettisten rakennusten suunnittelussa.”

”Rockwayn tavoitteena on tutkia ja testata verkkokoulutuksen vaikutuksia musiikin oppimiseen, joka skaalataan eri kulttuureihin ammatillisen osaamisen varmistamisen työkaluksi.”

”Aittokoski Experience tutkii ja testaa Pikkuli-sisältöjen käyttöä ja vaikuttavuutta. Pikkuli-animaatiosarjan dialogittomat jaksot sekä oppimissovellus ovat käytössä sosiaalisten ja tunnetaitojen opetuksessa varhaiskasvatuksessa. Hankkeen avulla tunnistamme opetussisältöjen vaikuttavuustekijät ja pääsemme kehittämään niiden käyttöä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.”

 

Hankkeen koordinoinnista vastaavat tutkijat Mari Tervaniemi, Katri Saarikivi ja Kai Tuuri.

Lisätietoa
Leena Lahtinen, toimitusjohtaja
Reunamo Education Research Oy
leena.lahtinen@reunamoedu.fi